Cenovou nabídku stanovujeme vždy individuálně na základě specifikace požadavků klienta tak, abychom mohli nabídnout efektivní služby tzv. „na míru“ za co možná nejpříznivějších podmínek.

Co potřebujeme vědět, abychom Vám mohli předložit konkrétní nabídku?

 • Forma podnikání (OSVČ, s.r.o., v.o.s., atd.)
 • Předmět podnikání (čím se skutečně zabýváte, co převažuje, nejedná se nám o formální předmět podnikání dle OR)
 • Jste plátcem DPH? měsíční, čtvrtletní?
 • Pro potřeby silniční daně – počet aut zařazených do obchodního majetku nebo používaných pro účely podnikání
 • Vaše představa poptávaných služeb a výstupů (potřebujete např.: vedení účetnictví – podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dřívější jednoduché účetnictví), zpracování mezd, budete-li požadovat odborné poradenství, pokuste se prosím alespoň zhruba odhadnout kolik hodin měsíčně
 • Způsob a forma předávání dokladů (vedete si knihu drobných vydání, děláte si inventarizace majetku a skladových zásob, můžete nám předat doklady seřazené a nalepené, přejete si abychom si vyzvedávali doklady osobně ve vaší provozovně, přejete si zpracovávat účetnictví ve vašem sídle nebo formou outsourcingu…)

V případě účetnictví nebo daňové evidence?

 • Hrubý odhad počtu dokladů za jeden měsíc v následujícím členění: faktury vydané, faktury přijaté, doklady placené hotově, doklady k platbám kartami, bankovní výpisy (počet položek na bankovním výpisu, denní či měsíční výpisy …)
 • živíte-li se prodejem, jakým způsobem a v jaké frekvenci nám můžete poskytnout podklady pro evidenci tržeb v hotovosti, jaký SW používáte, jak vypadají výstupy (měsíční, denní, v jakém členění, údaje o DPH, sumarizace tržeb)
 • jakou formou máte evidované skladové zásoby?
 • evidujete si přijaté faktury, vystavujete si bankovní příkazy a hlídáte si splatnost nebo budete tyto služby požadovat od nás?
 • máte zpracovány / můžete nám poskytnout vnitropodnikové předpisy, zejména o dlouhodobém majetku, koloběhu účetních dokladů, podpisový řád, organizační schéma?
 • Jezdí vaši zaměstnanci na služební cesty – připravujete si vyúčtování cestovních náhrad sami nebo budete tuto službu poptávat od nás?
 • Používá vaše společnost pro hrazení běžných výdajů platební karty? V jaké frekvenci?
 • Jsou ve vaší společnosti používána služební auta i k soukromým účelům?
 • Máte pouze tuzemské obchodní aktivity nebo máte i nějaké zahraniční obchodní aktivity?
 • Budete požadovat pravidelné (měsíční, kvartální) výstupy, např. předběžné výsledky hospodaření, stav závazků a pohledávek, apod. – V jaké formě? (Výkazy Ministerstva financí, individuální členění…)
 • Jste organizační jednotkou nebo společností s mateřskou firmou v zahraničí? Budete požadovat reporting mateřské společnosti ve standardech IFRS nebo US GAAP?
 • Máte jiné nestandardní specifické požadavky vyplývající z předmětu vaší činnosti?

V případě zpracování mezd?

 • počet zaměstnanců
 • forma odměňování (měsíční mzdy, časové mzdy, úkolové…), máte směnný provoz?
 • proplácíte přesčasové hodiny?
 • počet Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti (odhad/rok)
 • průměrná fluktuace zaměstnanců
 • uplatňované zaměstnanecké bonusy (stravenky, poukazy na sportovní a kulturní akce, penzijní připojištění, životní pojištění, 13. a 14.platy, dodatková dovolená…)
 • jakou formou vedete evidenci docházky?
 • jaký máte výplatní termín?
 • požadujete vyhotovení příkazu k úhradě pro banku
 • budete si přát rozesílat výplatní lístky jednotlivým zaměstnancům do místa jejich bydliště?